OSP STEEL
X

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

OSP A.Ş sıcak haddelenmiş özel profillere ihtiyacı olan tüm sektörlerin gereksinim duyduğu ürünleri yasalar ve standartlar doğrultusunda; Tüm bilgi ve beceri kaynaklarımızı kullanarak; çevre, müşteri ve insan odaklı olarak çeliğe şekil verme misyonu, 2029 yılında inovatif yaklaşımı ile pazarda tercih edilen, üretiminin %85’ ini ihraç eden, halka açık çelik profil üreticisi olma vizyonu, Saygı, Çalışkanlık, Adalet, Takım Oyunu, Dürüstlük ve Sorumluluk değerleri ile, Bilgi ve iş sağlığı güvenliği ile enerji verimliliğini dikkate alarak çevreye duyarlı kaliteli üretim yapmaktadır. Üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında; gerekli kaynakları temin ederek, çalışanlara kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratıp, kuruluşun hedeflerini net bir şekilde anlatarak katılımlarını sağlayan ve onları motive eden yönetim anlayışıyla sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliğine, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları ile çevreye, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışmaları ile enerji verimliliğine, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları ile bilgi güvenliğine, ISO 9001/IATF16949 Kalite Yönetim Sistemleri ile kaliteye vermiş olduğu değeri kanıtlamaktadır.

ISO 45001 Standardı Kapsamında OSP A.Ş;

 • Astim Organize Sanayi Bölgesinde, komşuları ile faaliyet göstermekte, ziyaretçilerinin, komşularının ve diğer tüm paydaşların sağlıklı ve güvenli çalışma ortamında bulunmaları için iş sağlığı ve güvenliği politikalarını yürütmektedir.
 • Tüm süreç adımlarından, paydaşlardan ve komşulardan kaynaklanabilecek tehlikeler belirlenerek riskler değerlendirilmekte, ortadan kaldırılmakta ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.
 • • Faaliyetleri sırasında gerçekleşen tüm kaza ve olaylar (iş kazası, meslek hastalığı, ramak kala, acil durum) incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmelerin sürekliliği sağlanmaktadır.
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına tüm çalışanların, çalışan temsilcilerinin ve paydaşların katılımı, görüşlerinin alınması ve uyumu ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmakta, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi hedeflenmektedir.

ISO 14001 standardı kapsamında;

 • Tüm süreç adımlarından, paydaşlardan ve komşulardan kaynaklanabilecek çevre boyutları belirlenerek riskler değerlendirilmekte, ortadan kaldırılmakta ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.
 • Kirlilik kaynaklarının yok edilmesi için gerekli çalışmaları planlamakta ve uygulamaktadır.
 • Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve TS EN ISO 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirmekte, çalışanlarına ve alt yüklenicilerine uygulatmaktadır.

ISO 50001 standardı kapsamında;

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardını referans alarak, kapsam ve sınırları tanımlanmış enerji türlerinde, enerji yoğunluğunu düşürecek sürekli iyileştirme çalışmalarını yapmaktadır.
 • Enerji konusundaki stratejik planlama, taktiksel planlama (enerji gözden geçirmesi), operasyonel planlama ve yönetim gözden geçirme çalışmaları ile belirlenen faaliyetleri, gerekli kaynakları sağlayarak sonuçlandırmaktadır.
 • Yenileme ve ilk yatırımlarda enerji tüketimini etkileyen/etkileyebilecek tasarım özelliklerini belirlemek ve bu özelliklere uygun süreç tasarımlarının yapılmasını sağlamaktadır. Enerji üreten ve tüketen ürün ve hizmetlerin satın alma işlemlerini teknik şartnamelere bağlı olarak gerçekleştirmektedir.

ISO 9001/IATF16949 standardı kapsamında;

 • Müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulmasını sağlamaktadır.
 • Müşteri memnuniyetini iç müşteri memnuniyetinden geçtiği bilinci ile çalışanlarına tedarikçilerine ve müşterilerine iş ortağı gözüyle bakmaktadır.
 • Stratejik planlama doğrultusunda hedeflerle yönetimi desteklemek için sürekli ölçme izleme yapılmaktadır.

TS EN ISO 27001 standardı kapsamında;

 • Kuruluşun ve ilgili taraflarının bilgi varlıklarının tanımlanması, korunması için gerekli tedbirlerin alınması
 • Tabi olunan kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve TS EN ISO 27001 standardına uygun olarak gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin sağlanması
 • Kuruluşun güvenilirliği ve marka değerinin korunması.
 • İş sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisinin azaltılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması
 • Bilgi güvenliğini sağlamada en önemli unsurun insan olduğu gerçeği ile başta çalışanlarımız ve gerektiğinde diğer paydaşlarımızın da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler, seminerler ve çeşitli farkındalık çalışmaları düzenlemeyi ve sonuçlarının takibinin yapılması