OSP STEEL
X

Sürdürülebilirlik Politikası

OSP Demir Çelik sürdürülebilirlik kapsamında dünyayı daha temiz bir hale getirebilmeyi, doğal ve kültürel miraslara sahip çıkarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir hayat bırakmayı, paydaşlarımızla beraber ekolojik sisteme saygı duymayı amaçlamaktadır. Şirket stratejik çalışmalarının her adımında sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerini benimseyerek faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Sürdürülebilirlik Kapsamında OSP A.Ş;

 • Toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunarak yoksulluğun azaltılmasını desteklemektedir.
 • Çalışanların sağlık hizmetlerine erişimini ve ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği standartlarını güvence altına alarak sağlıklı bireyler ve iş ortamı sağlamaktadır.
 • Çalışanların ve toplumun eğitim düzeyini artırmak için OSP Akademi bünyesinde eğitim fırsatları sunarak nitelikli eğitime katkıda bulunmaktadır.
 • Su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir yönetimini teşvik ederek temiz su hedeflerine katkıda bulunmaktadır.
 • ISO 50001 Enerji yönetim sistemi ve GES projesi ile temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Aynı zamanda enerji verimliliği projeleri ile enerji tüketimi minimize etmeyi hedeflemektedir.
 • Üretim faaliyetlerinde; girişimcilik, yaratıcılık, teknolojik gelişmeleri takip ederek, yenilikçiliği destekleyerek insana yakışır iş ve ekonomik büyümeyi desteklemektedir.
 • Sürdürülebilir altyapı ve endüstriyel büyüme için, sürekli iyileştirme kültürü ve inovatif yaklaşımla sanayi ve altyapı çalışmalarını sürdürmektedir
 • Toplumsal cinsiyet, etnik köken, yaş, engellilik durumu gibi faktörlere dayalı ayrımcılık yapmadan eşitsizliklerin azaltılmasını amaçlamaktadır.
 • Üretim kaynaklı emisyonlara, ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardı çerçevesinde atık yönetimi ve atık azaltma çalışmaları ile kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasına, sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanlarının devamlılığının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.
 • Yalın üretim felsefesi ile üretimde sürekli iyileştirme ve israf azaltma faaliyetlerini yürüterek sorumlu tüketim ve üretim yapmayı amaçlamaktadır.
 • İklim değişikliği ile mücadelede emisyonları azaltarak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını destekleyerek iklim eylemi için çaba göstermektedir.
 • İşletmede kullanılan suyu tekrar kullanarak veya paydaşlar sayesinde bertaraf ederek sudaki yaşama zarar vermemeyi amaçlamaktadır.
 • Biyoçeşitliliği koruyarak ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını teşvik ederek, geri dönüşüm ve geri kazanım çalışmaları ile karasal yaşam için çalışmaktadır.
 • Adil, şeffaf ve etik çalışma ortamını politika ve prosedürlerle güvence altına alarak barışçıl, adaletli ve güçlü kurumlar içinde yer almayı amaçlamaktadır.
 • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için yerel ve küresel düzeyde iş birlikleri kurmaya ve paydaşlarla etkileşimde bulunarak hedefler için ortaklıklar kurmaya önem vermektedir.

Bu politika, OSP Demir Çelik Şirketi'nin sürdürülebilirlik taahhüdünü yansıtmakta ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' ne olan katkısını vurgulamaktadır.